Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus

perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin. Pääosin Pohjanmaalla nämä parannustaidot ovat säilyneet sukupolvilta tois
ille.
Kalevalainen jäsenkorjaushoito aloitetaan
aina nilkasta.
Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla.

 Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. 

Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan.